Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane

TV StudioB - emisija "Beograde dobro jutro", 3. 08. 2012TV StudioB - emisija "Beograde dobro jutro", 3. 08. 2012

O kuvaru "Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom" sa autorkom kuvara, Violetom Orešković, razgovarala je novinarka Ivana Vučićević

 NovostiNovosti

O značaju ribe u ishrani osoba sa dijabetesom govori Violeta Orešković Ćurčić, autor kuvara "Čarobna kuhinja -...