Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom - Za osobe koje žele zdravo da se hrane

TV StudioB - emisija "Beograde dobro jutro", 3. 08. 2012TV StudioB - emisija "Beograde dobro jutro", 3. 08. 2012

O kuvaru "Čarobna kuhinja - Lakše sa dijabetesom" sa autorkom kuvara, Violetom Orešković, razgovarala je novinarka Ivana Vučićević

 NovostiNovosti

O količini voća u ishrani osoba sa dijabetesom, sa Violetom Orešković Ćurčić, autorom kuvara "Čarobna kuhinja...