• Pregledi 18 pregleda
  • Komentari nema komentara

Recepti za lakši život sa dijabetesom

Rubrika Čarobna kuhinja sadrži recepte iz kuvara “Čarobna kuhinja – Lakše sa dijabetesom” i tekst autora, Violete Orešković, sa informacijama vezanim za ishranu osoba sa dijabetesom.