• Views 3913 pregleda
  • Comments nema komentara

Dobra regulacija dijabetesa počinje samokontrolom!

Šećer treba da merite više

puta dnevno. Nemojte

dozvoliti da vam bude teško,

jer je to način da dobro

regulišete njegov nivo,

a samim tim da se dobro

osećate i da živite

potpuno normalno!


Podeli

Samokontrola je najznačajniji preduslov za dobru regulaciju dijabetesa i predstavlja vaše aktivno učešće u odlučivanju o sopstvenom zdravlju. To znači da sami vodite računa o svom nivou šećera u krvi, na koji utiču brojni faktori iz svakodnevnog života.S obzirom da svakodnevno sami odlučujete šta i kada jedete, da sami donosite odluke o svojim fizičkim aktivnostima i da sami uzimate svoju terapiju, dobra kontrola šećera u krvi može znatno poboljšati kvalitet vašeg života i sprečiti da se osećate bolesno i umorno, bilo kada nivo šećera u krvi raste iznad ili pada
ispod normale.

Da bi se šećer u krvi držao pod kontrolom nije dovoljno jedno merenje dnevno. Samokontrola znači mnogo više; to je merenje nekoliko puta dnevno, kao i vođenje dnevnika u koji ćete unositi i one vrednosti šećera u krvi koje izmerite pre i posle pojačane fizičke aktivnosti, onda kada osetite da vam je šećer nizak ili visok, kao i kada ste bolesni.

Samokontrola - podloga 2

Ovako sakupljeni podaci će pomoći vama i vašem lekaru da odredite koja terapija je za vas najbolja.
Dobra kontrola šećera u krvi pomaže vam u sprečavanju daljih komplikacija, a brojna istraživanja pokazuju da pravilan nadzor šećera u krvi odlaže početak komplikacija i usporava one koje su se već pojavile.

Više i detaljnije o samokontroli možete saznati ovde!