“Izražavam autorki ličnu zahvalnost za pokazanu nesebičnost, jer i u drugom izdanju ona na proveren, praktičan način, želi da pomogne pre svega osobama sa dijabetesom da pravilnom ishranom dobro kontrolišu i vode svoju bolest, da imaju prijatne trenutke i uživaju u životu.”