“Spremiti jelo naoko lepo, a istovremeno i ukusno, tako da se sa zadovoljstvom prilazi stolu, predstavlja veštinu svoje vrste, a posebno ako je ta hrana namenjena osobama sa dijabetesom i ako se ima u vidu da je dijabetes stanje sa kojim osoba živi ceo život i koje ima uticaja na ceo organizam. Podržati takve osobe i napraviti kuvar za njih predstavlja uzvišeni zadatak, koji je autorka u potpunosti ispunila.”