• Views 2013 pregleda

Studio B - Emisija "Vodič kroz dijabetes", mart 2016.


O podeli namirnica u grupe, po količini ugljenih hidrata, govori Violeta Orešković Ćurčić,

autor kuvara “Čarobna kuhinja – Lakše sa dijabetesom”

Autor i voditelj emisije je Olivera Stefanović – Stanković

Osnovna ideja emisije ogleda se u podizanju svesti svih struktura stanovništva o brojnim aspektima preveniranja dijabetesa, upoznavanje sa dostupnim mogućnostima lečenja i pravima pacijenata i posebno, kontrolisanja zdravstvenog stanja osoba sa dijabetesom, kako bi se minimizirale izuzetno ozbiljne komplikacije. Podrška, permanentno informisanje potencijalnih pacijenata i pomoć pri formiranju startegije u borbi protiv dijabetesa koji spada u kategoriju pandemije, može se smatrati misijom projekta.