“Dijabetološki savez Srbije vam zato ovu knjigu preporučuje u cilju što jednostavnijeg savladavanja praktične pripreme jela, prvenstveno za ishranu osoba sa dijabetesom, a u cilju njegovog lakšeg i delotvornijeg regulisanja.”